Centrum RzeĽby Polsiej w Orońsku
Jeste¶ w archiwalnej wersji strony Centrum RzeĽby Polskiej, strona ta nie będzie już aktualizowana a zawarte tu informacje mog± być nieaktualne.

 Historia

Kalendarium

1965 –  pierwsza ekspozycja  rzeĽby w orońskim parku
1966 – pocz±tek działań zwi±zanych z tworzeniem O¶rodka Pracy Twórczej RzeĽbiarzy
1967–1969 – odbudowa budynku stajni i przystosowanie obiektu na potrzeby  pracowni rzeĽbiarskich
1969 – powstanie Towarzystwa Przyjaciół RzeĽby
1971–1973 – tworzenie materialno-technicznych warunków funkcjonowania plenerów, organizowanie bazy socjalnej
1980 –  przej¶cie  pod bezpo¶redni zarz±d Ministerstwa Kultury i Sztuki
1981 – utworzenie  państwowej instytucji kultury o nazwie: Muzeum – Centrum RzeĽby Polskiej w Orońsku
1981–1985 – remont konserwatorski pałacu, kaplicy, wozowni, odbudowa oranżerii, przebudowa obiektów gospodarczych
1985 – zmiana nazwy instytucji  na  Centrum RzeĽby Polskiej
1987 – powołanie I Rady Programowej  - ciała doradczego w zakresie działalno¶ci  merytorycznej
1989–1992 – budowa gmachu Muzeum RzeĽby Współczesnej, aranżacja wystawy rzeĽby parkowej wg projektu  Grzegorza Kowalskiego
1997 – założenie Fundacji im. Józefa Brandta, wspieraj±cej Centrum RzeĽby Polskiej
2001 – jubileusz 20-lecia Centrum RzeĽby Polskiej

 

Ostatnia aktualizacja: 2006-08-31 13:17:18

mkidn
Zrealizowano ze ¶rodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum RzeĽby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional