Centrum RzeĽby Polsiej w Orońsku
Jeste¶ w archiwalnej wersji strony Centrum RzeĽby Polskiej, strona ta nie będzie już aktualizowana a zawarte tu informacje mog± być nieaktualne.

 Oferta programowa

Działalno¶ć dokumentacyjna

Naukowa dokumentacja, gromadzona systematycznie od chwili powstania Centrum RzeĽby Polskiej, obejmuje problemy rzeĽby i dziedzin pokrewnych. Rejestruje informacje o twórczo¶ci artystów polskich oraz o działaniach artystycznych w przestrzeni sztuki z pogranicza różnych mediów. Dopełnieniem komputerowego systemu informacyjnego o polskich rzeĽbiarzach tworz±cych w kraju i za granic± jest szczegółowa dokumentacja w postaci katalogów, plakatów, zdjęć i wycinków prasowych.

Systematycznie powiększaj± się zbiory pracowni fotograficznej, licz±cej obecnie 15 tys. kolorowych i czarno-białych negatywów oraz około 1500 slajdów z dokumentacj± współczesnej rzeĽby.
Prowadzony jest ponadto rejestr absolwentów wydziałów rzeĽby Akademii Sztuk Pięknych oraz pedagogów tych wydziałów.

Dział dokumentacji posiada również bogat± dokumentację wszystkich wydarzeń artystycznych odbywaj±cych się w Centrum, a więc: wystaw, warsztatów, pobytów indywidualnych, koncertów, cyklicznych imprez promocyjno-edukacyjnych.
Biblioteka działa od 1981 r.. Obecnie ma charakter zamkniętej biblioteki fachowej ze zbiorem blisko 7500 wydawnictw.


 

Ostatnia aktualizacja: 2012-01-09 08:07:27

mkidn
Zrealizowano ze ¶rodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum RzeĽby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional