Centrum RzeĽby Polsiej w Orońsku
Jeste¶ w archiwalnej wersji strony Centrum RzeĽby Polskiej, strona ta nie będzie już aktualizowana a zawarte tu informacje mog± być nieaktualne.

 Konkurs na Pomnik Smoleński

Zał±czniki do regulaminu

 

NO  Tytuł / Title
 PL  EN RU
1

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

Application for admission to the competition

 Download  Download  Download
2

Karta identyfikacyjna

Identification card

Download Download Download
3

Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej

Receipt of submission of the competition work

Download Download Download
4

Mapa sytuacyjna

Site map

Download Download Download Download Download Download
5

Zdjęcia terenu objętego przedmiotem konkursu

Photographs of the area covered by the subject of the competition

Download Download Download
6

Schemat układu plansz

Diagram of the charts’ layout

Download Download Download
7

Pełnomocnictwo

Power of attorney

Download Download Download

 


 

Ostatnia aktualizacja: 2012-02-15 12:30:33

mkidn
Zrealizowano ze ¶rodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum RzeĽby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional