Centrum Rzeźby Polsiej w Orońsku
Jesteś w archiwalnej wersji strony Centrum Rzeźby Polskiej, strona ta nie będzie już aktualizowana a zawarte tu informacje mogą być nieaktualne.

 Konkurs na Pomnik Smoleński

Aktualności

03.07.2012

Orońsko, dn. 3. 07. 2012 r.

 

Szanowni Państwo,

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku przypomina, że z dniem 1.07. br. upłynął termin odbioru prac konkursowych.

Niestety nie wszystkie prace zostały odebrane przez autorów i w wielu przypadkach nie podjęli oni żadnych decyzji co do ich dalszych losów. Stwarza to poważny problem dla naszej instytucji związany z koniecznością ich magazynowania. Dlatego prosimy o szybką deklarację jaki ma być dalszy tryb postępowania, czy zamierzacie Państwo odebrać swoje dzieła. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji zmuszeni będziemy po 15. lipca br. do wdrożenia procedury likwidacyjnej.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w regulaminie konkursu istnieje możliwość odesłania prac na koszt odbiorcy, ale nie zawsze jest to możliwe, gdyż prace zostały nadesłane w opakowaniach, które nie gwarantują ich bezpiecznego transportu zwrotnego. W takich przypadkach bylibyśmy zmuszenie obciążyć autorów dodatkowymi kosztami związanymi z koniecznością właściwego ich pakowania. Proszę o niezwłoczną decyzję w powyższej sprawie.

 

Z poważaniem

Mariusz Knorowski

Sekretarz konkursu02.04.2012

Konkurs na pomnik rozstrzygnięty

W piątek, 30 marca 2012 r. podczas konferencji prasowej ogłoszono wyniki Międzynarodowego Konkursuna „Opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.”.

Zwycięski projekt zrealizował zespół: Andrzej Sołyga, Dariusz Śmiechowski oraz Dariusz Komorek.

Drugą nagrodę zdobył zespół: Jeremi T. Królikowski, Jan Mazur, Krzysztof Ozimek, Mateusz Ozimek, Ewa Trafna oraz Włodzimierz Mikusiński (konsultacja).

Trzecia nagroda trafiła do Tomasza Tomaszewskiego.

Jury przyznało również 4 równorzędne wyróżnienia, otrzymali je:

– Kazimierz Karpiński,

– Zbigniew Stanuch,

– Zespół: Jerzy Lipczyński, Przemysław Biryło, Szymon Olbrychowski, Mikołaj Jerczyński,

– Zespół: Andrzej Getter, Barbara Getter, Michał Dąbek.

 

Uzasadnienie werdyktu Sądu Konkursowego:

1. Nagroda:

 • Za pełne uszanowanie autentyczności miejsca.
 • Za ochronę strefy przynależnej ofiarom.
 • Za dramaturgię drogi, jaką przebyć muszą żyjący, odpowiadającej ostatniej fazie katastrofy, a następnie otwarcie przestrzeni na metafizykę śmierci.
 • Za powagę układu czasoprzestrzennego, będącego tłem dla różnorodnych emocji przybywających.
 • Przy użyciu środków artystycznych rozwiązano problem zagospodarowania przestrzennego, nie wychodząc po za granicę 400 m2, określonych w warunkach Konkursu.
 • Aneks nazwany „instalacja rzeźbiarska” przy istniejącym pomniku w Katyniu, jako wykraczający poza ramy Konkursu, nie był rozpatrywany przez Sąd Konkursowy.

2. Nagroda:

 • Za wykorzystanie natury jako ramy sacrum.
 • Za pozostawienie inicjatywie żywych form uczczenia zmarłych.
 • Za zobowiązanie żywych do kultywowania drzew i pola jako formy odnawiania pamięci o katastrofie.

UWAGA: wątpliwości budzi naznaczenie kamienia ofiarnego znakiem jednej religii.

3. Nagroda:

 • Za oznaczenie płytą świątynną strefy zamykającej miejsce tragedii.
 • Za symboliczne uwzględnienie każdej z ofiar.
 • Za emocjonalną wagę symboliki świątyni.

UWAGA: przypisanie nazwisk ofiar do elementów kompozycji Sąd Konkursowy uznaje za niewłaściwe.

Wizualizacje projektów, biogramy artystów oraz zdjęcia z konferencji prasowej dostępne tutaj.

 


30.03.2012

Werdykt Sądu Konkursowego (materiały prasowe do pobrania):

 

Komunikat prasowy

PL: Download EN: Download

Lista nagrodzonych

 Download

Uzasadnienie werdyktu

Download

Zdjęcia z konferencji prasowej

Download

 

 

Opisy i wizualizacje nagrodzonych projektów

Informacje o artystach

I NAGRODA

Download Download
II NAGRODA
Download Download
III NAGRODA
Download Download
Wyróżnienie 1 Download Download
Wyróżnienie 2  Download Download
Wyróżnienie 3 Download Download
Wyróżnienie 4 Download Download

 29.03.2012

PROGRAM KONFERENCJI PRASOWEJ

w związku z rozstrzygnięciem międzynarodowego konkursu na:

Opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku

30.03.2012

12.00

– rozpoczęcie konferencji

12.00 – 12.10

– przedstawienie członków międzynarodowego Sądu Konkursowego oraz programu konferencji

12.10 – 12.15

– powitanie uczestników konferencji przez Jana Gagackiego – dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

12.15 – 12.30

– wystąpienie prof. Adama Myjaka – przewodniczącego Sądu Konkursowego, ogłoszenie wyników konkursu i prezentacja zwycięskich projektów

12.30 – 12.45

– wystąpienie prof. Grzegorza Kowalskiego – uzasadnienie werdyktu Sądu Konkursowego

12.45 – 13.45

– pytania dziennikarzy

13.45 – 14.45

– rozmowy indywidualne z jurorami, prezentacja wszystkich nadesłanych projektów

14.00 – 15.00

– lunch

15.00

– zakończenie konferencji

 

UWAGA! Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji.

 


19.01.2012

W dniu 16 stycznia 2012 roku upłynął regulaminowy termin nadsyłania prac w konkursie na „Opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r." Idea postawienia monumentu na terenach smoleńskiego lotniska pojawiła się w związku z obchodami pierwszej rocznicy tragicznej katastrofy, w kwietniu 2011 roku. Była to wspólna inicjatywa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Ministra Kultury Federacji Rosyjskiej. Głównym Organizatorem ustanowiono narodową instytucję kultury – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Kolejnym etapem konkursu będzie posiedzenie Sądu Konkursowego, które odbędzie się w dniach 26 – 30.03.2012 roku w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Sąd Konkursowy został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w następującym składzie:

 1. Przewodniczący – prof. Adam Myjak,
 2. Członek – prof. Grzegorz Kowalski,
 3. Członek – prof. Marek Budzyński,
 4. Członek – Ewa Komorowska,
 5. Członek – prof. Jurij Pawłowicz Wołczek,
 6. Członek – Walerij Josifowicz Pierfiljew,
 7. Członek -  Stefanie Amparo Weinmayr,
 8. Członek – Hartmut Stielow,
 9. Sekretarz – Mariusz Knorowski.

Dokona on oceny oraz wyboru zwycięskich prac konkursowych. Konkurs wygrywa jedna praca konkursowa, ale Sąd może nominować do nagrody jedną, dwie lub trzy najlepsze prace:

I nagroda wynosi – 15 000 €

II nagroda wynosi – 10 000 €

III nagroda wynosi – 5 000 €

Ogłoszenie wyników Konkursu i podanie ich do publicznej wiadomości nastąpi w siedzibie Organizatora podczas ogólnopolskiej konferencji prasowej 30.03.2012 roku.

 

Mariusz Knorowski 
Sekretarz Konkursu

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku


23.11.2011

 

Orońsko, 23.11.2011 rok

Informacja

dotycząca zmiany terminu składania prac konkursowych oraz rozstrzygnięcia konkursuna „Opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, jako Organizator konkursu na „Opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.” informuje, iż Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 15.11.2011 r. zmienił termin składania prac konkursowych przez osoby dopuszczone do udziału w konkursie oraz termin rozstrzygnięcia konkursu.

W związku z powyższym termin składania prac konkursowych, w tym termin nadejścia prac wysłanych pocztą do siedziby Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, upływa w dniu 16.01.2012 r., zaś rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.03.2012 r.

Sekretarz Sądu Konkursowego
Mariusz Knorowski


21.11.2011

Fotoreportaż z wizyty przedstawicieli sądu konkursowego w miejscu katastrofy

Smolensk 2011

 


04.08.2011

Z dniem 4 sierpnia br. dokonano aktualizacji treści regulaminu konkursu i uzupełniono materiał ilustracyjny związany z zagospodarowaniem terenu.

 

Informacja o organizowanym konkursie została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 231284 - 2011.

Komplet materiałów konkursowych jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej CRP pod adresem www.bip.rzezba-oronsko.pl w sekcji Konkursy

Na podstawie pkt 8.5 rozdziału IV Regulaminu Międzynarodowego Konkursu na „Opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.” opublikowanego na stronie internetowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – www.rzezba-oronsko.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)  w dniu 4 sierpnia 2011 r.  - niniejszym Organizator Konkursu, jakim jest Centrum Rzeźby Polskiej  w Orońsku - informuję o treści pytań dotyczących Regulaminu Konkursu, które wpłynęły  do dnia 22 sierpnia 2011 r. oraz o treści udzielonych na nie odpowiedzi.

Pełna treść pytań i odpowiedzi załączona jest i można ją pobrać w ogłoszeniu dotyczącym konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej CRP pod adresem www.bip.rzezba-oronsko.pl

Mariusz Knorowski Sekretarz konkursu


 

Ostatnia aktualizacja: 2012-07-03 13:58:36

mkidn
Zrealizowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum Rzeźby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional