Centrum Rzeźby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualnościach

GRZEGORZ W. KOŁODKO MÓDLMY SIĘ / LET’S PRAY

GRZEGORZ W. KOŁODKO

MÓDLMY SIĘ / LET’S PRAY

Galeria „Monumentalna”

Muzeum Rzeźby Współczesnej

14 maja – 1 czerwca 2014Więcej zdjęć w galerii Grzegorz W. Kołodko MÓDLMY SIĘ / LET’S PRAY

Kolejne miesce, do którego zawitała wystawa moich zdjęć "Módlmy się" to Galeria "Monumentalna" Muzeum Rzeźby Współczesnej w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Mijesce jakże dostojne i zdjęcia wśród rzeźb. Wystawa potrwa do 1 czerwca. ZAPRASZAMY! 

„Módlmy się”. To bynajmniej nie dramatyczny apel o gorliwą pobożność w okresie kryzysu – w czasach zamętu, jak określam to w książce pt. „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości” (www.wedrujacyswait.pl) – lecz wezwanie do szerszego otwarcia się na wielokulturowość. „Módlmy się” to wystawa fotografii, która jest wołaniem o większą dozę wzajemnego zrozumienia i tolerancji w tym naszym nieustannie wędrującym świecie. Zwiedziwszy ponad 160 krajów, demonstruję zaledwie 55 fotografii, które pokazują, gdzie, jak i do kogo bądź czego rozmaici ludzie modlą się w różnych kulturach i miejscach. 

"Let’s pray." This is by no means a dramatic call for earnest devotion in times of crisis, in times of confusion, as I call it in my book "Whither the World: The Political Economy of the Future" (www.volatileworld.net), but a call for greater openness to multiculturalism. "Let’s pray" is the title of exhibition of photography, which calls for a greater degree of mutual understanding and tolerance in our constantly changing world. After visiting more than 160 countries, I demonstrate just 55 photographs, showing where, how and to whom or what various people pray in different cultures and places.

Grzegorz w. Kołodko

 kategoria: Galeria Monumentalna, wiadomość dodano: 2014-05-14 10:26:07, czytane: 1301 x
mkidn
Zrealizowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum Rzeźby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional