Centrum Rzeźby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualnościach

Konferencja edukacyjna nauczycieli powiatu szydłowieckiego

 „A gdy Ciebie kto zapyta:
Kto ty taki, skąd ty rodem? …”
M. Konopnicka 

Żyjemy w Europie, mamy możliwość czucia się obywatelami świata, ale jesteśmy Polakami i tę świadomość  powinniśmy kształtować  wśród dzieci i młodzieży, dlatego w dniu 3 kwietnia 2014r. w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku odbyła się konferencja „ZNACZENIE EDUKACJI REGIONALNEJ W KSZTAŁTOWANIU POCZUCIA TOŻSAMOŚCI I WIĘZI Z MAŁĄ OJCZYZNĄ”.  Pomysł zorganizowania takiej konferencji wypłynął od zespołu nauczycieli doradców metodycznych w Szydłowcu a udało się go zrealizować dzięki wsparciu i współpracy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu. Patronat medialny nad imprezą objął KWARTALNIK SPOŁECZNO – KULTURALNY „Ziemia Odrowążów”. Więcej zdjęć w galerii Konferencja edukacyjna nauczycieli powiatu szydłowieckiego

Główną salę wystawową Muzeum Rzeźby Współczesnej wypełnili zaproszeni goście i liczne grono nauczycieli. Konferencję otworzył Roman Woźniak – wicestarosta szydłowiecki, a przybyłych powitali: wójt Gminy Orońsko Zdzisław Bredłowski oraz dyrektor CRP w Orońsku Jan Gagacki.

W pierwszej części konferencji wystąpili prelegenci, podejmując temat znaczenia edukacji regionalnej w kształtowaniu tożsamości młodego człowieka: Jan Gagacki – Dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku - Tożsamość lokalna a globalizacja, dr hab. Joanna Angiel – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego - O potrzebie doświadczania wartości własnego regionu,  dr Aneta Oborny – Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu mówiła o muzyce tradycyjnej jako wartości budującej poczucie odrębności regionalnej, Dorota Sokołowska – Dyrektor Delegatury Radomskiej  Mazowieckiego Kuratorium Oświaty przedstawiła walory wychowawcze edukacji. Na zakończenie pierwszej części konferencji głos zabrał  Bogusław Tundzios – Dyrektor Wydziału MSCDN w Radomiu, zachęcając nauczycieli do wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela.

Wystąpienia  prelegentów uświetniły występy artystyczne uczniów Publicznego Gimnazjum w Orońsku, przygotowanych przez panią Teresę Rywacką - Rubinkiewicz, grupy teatralnej CYMES z Mirowa, oraz grającej na skrzypcach, Zuzanny Gadowskiej, uczennicy klasy I Liceum Ogólnokształcącego  ochrona granicy państwowej  w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu oraz Szkoły Muzycznej II stopnia w Radomiu..

Druga część konferencji poświęcona była przykładom dobrych praktyk. Zaprezentowane w niej działania, to z pewnością mała część tego, co na co dzień dzieje się w szkołach powiatu szydłowieckiego. Mamy świadomość, że takich działań i realizowanych programów i projektów jest dużo więcej. Liczymy na to, że uda nam się stworzyć jeszcze wiele okazji do prezentowania pracy nauczycieli, dzieci i młodzieży oddających się idei edukacji regionalnej.

Pani Urszula Kaszewska – pracownik Centrum Rzeźby Polskiej przedstawiła ofertę edukacyjną, a Teresa Rywacka – Rubinkiewicz,  nauczycielka języka polskiego w Publicznym Gimnazjum w Orońsku podzieliła się swoimi doświadczeniami nabytymi podczas korzystania z oferty Centrum Rzeźby Polskiej.

Ideę i cele konkursu „WĘDRÓWKI PO ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ” przedstawiła pani  Marzena Pielas – nauczycielka historii w Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. Pani dyrektor Ewa Świercz zaprezentowała działalność Izby Regionalnej i Ekspozycji Muzealnej "Ocalić od zapomnienia”.

Edukacja regionalna, obejmuje wszelkie działania przekazujące wiedzę o „ojczyźnie prywatnej”. Wiedza, ta z kolei warunkuje prowadzenie edukacji wielokulturowej, bowiem znajomość „ojczyzny prywatnej” gwarantuje możliwość pełnego otwarcia się na „inność” – odmienną kulturę możemy poznawać mając utrwalone poczucie własnej tożsamości. Projekt „Historia i kultura dwóch narodów” przedstawiła  Joanna Plewa – Dziubek – nauczycielka języka angielskiego w  Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

W swoim kolejnym występie  grupa Cymes, zaprezentowała utwory muzyki żydowskiej.

Kolejnym przykładem dobrej praktyki pielęgnowania tradycji regionu jest zespół „Zaborowianki”, który na zakończenie spotkania zaprezentował obrzęd „PRZED WIELKANOCĄ”.

Konferencja odbywała się w Galerii, w której trwa właśnie wystawa rzeźby pt. Ecce Animalia. Pewnym nawiązaniem do tematyki ekspozycji były regionalne potrawy jarskie przygotowane przez  młodzież z Technikum Żywienia Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu pod kierunkiem pań: Marty Bińkowskiej, Barbary Bednarczyk, Anety Majsiak-Gromek, Anny Kamińskiej Uczniowie tego Technikum uczestniczyli w wielu projektach dotyczących dziedzictwa kulinarnego, np.: Europa ze Smakiem, Regiony i ich tradycje kulinarne, Regionalne i tradycyjne produkty wysokiej jakości w nowoczesnej kuchni polskiej.

Organizatorzy podziękowali prelegentom i uczestnikom konferencji, zapraszając na poczęstunek.

Konferencji towarzyszyła prezentacja publikacji dotyczących Szydłowca i okolic przygotowana przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Szydłowcu.

Każda szkoła otrzymała na płycie CD informacje REGIONALIZM W DZIAŁANIACH SZYDŁOWIECKIEGOCENTRUM KULTURY I SPORTU ZAMEK przygotowane przez Panią Małgorzatę Bernatek - dyrektora SCKiS ZAMEK  

Zespół Nauczycieli Doradców  Metodycznych w Szydłowcu:
Jolanta Kubik, Barbara Pytko, Anna Gałązka, Aneta Pytoń-Grabda, Piotr Bialikkategoria: Aktualności, wiadomość dodano: 2014-04-17 12:52:38, czytane: 2288 x
mkidn
Zrealizowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum Rzeźby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional