Centrum Rzeźby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualnościach

Współczesna rzeźba polska w Bydgoszczy

WSPÓŁCZESNA RZEŹBA POLSKA

ze zbiorów Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Galeria Sztuki Nowoczesnej w Bydgoszczy
Kurator: Jarosław Pajek
23 stycznia – 30 marca 2014 r.

W Galerii Sztuki Nowoczesnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 23 stycznia 2014 r., otwarta została wystawa prac polskich rzeźbiarzy ze zbiorów Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.Więcej zdjęć w galerii Współczesna rzeźba polska w Bydgoszczy

Wystawa opiera się na wyborze prac związanych z szeroko pojmowaną figuracją. Jest to tematyka charakteryzująca się pewną ponadczasowością. Figuracja rozumiana jako niewyczerpana inspiracja, której trudno wieszczyć zanik, czy skostnienie, co znajduje potwierdzenie w praktyce artystycznej. Nawet w rytmie następstwa pokoleń podlega ona skrajnym transformacjom, które dają się sprowadzić do wspólnego mianownika i wywieść z jednego genetycznego prawzorca. Konsekwentne rozwijanie takiej narracji stanowi oś konstrukcyjną kolekcji Muzeum Rzeźby Współczesnej CRP w Orońsku i jest wartością samą w sobie. Można w jej ramach zmieścić nawet skrajności, czy zgoła nieortodoksyjne interpretacje tego toposu, a jednocześnie rozbudowywać w porządku synchronicznym i diachronicznym z zachowaniem odpowiedniej proporcji. Wielość propozycji oraz transformacje zachodzące w rzeźbie na przestrzeni bez mała stu lat, pozwalają odbiorcy zapoznać się z szeroką gamą formalnych rozwiązań skupionych na podobnym temacie. Ważną kwestią podczas budowania scenariusza wystawy był wybór charakterystycznych dzieł, podyktowany chęcią przybliżenia odbiorcy, w możliwie przystępny sposób, trudnej i mało znanej dziedziny sztuki jaką jest rzeźba.

Na ekspozycji znajdują się prace twórców, którzy na trwałe wpisali się w historię polskiej rzeźby: Magdaleny Abakanowicz, Mirosława Bałki, Marii Jaremy, Jerzego Jarnuszkiewicza, Alfonsa Karnego, Katarzyny Kobro, Jana Kucza, Stanisława Kulona, Józefa Łukomskiego, Adama Myjaka, Adama Prockiego, Augusta Zamoyskiego. Poziom prezentowanych dzieł wybitnych artystów oraz szeroka gama stylów przez nich reprezentowanych gwarantują, że każdy z widzów odnajdzie na wystawie prace, które sprowokują do refleksji i przemówią do wyobraźni. Wizyta w bydgoskim muzeum pozwoli przeżyć krótką przygodę z rzeźbą, a dzięki walorom edukacyjnym można mieć nadzieję na lepszy, bardziej profesjonalny odbiór dzieła sztuki w przyszłości.kategoria: Aktualności, wiadomość dodano: 2014-01-30 08:18:23, czytane: 2091 x
mkidn
Zrealizowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum Rzeźby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional