Centrum RzeĽby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualno¶ciach

ALFABET RZE¬BY - stu…

ALFABET RZE¬BY – stu…

VII edycja

Muzeum RzeĽby Współczesnej

18 stycznia – 24 lutego 2014 r.

kurator: Anna PodsiadłyWięcej zdjęć w galerii ALFABET RZE¬BY - stu…

W 2007 roku Centrum RzeĽby Polskiej w Orońsku zainicjowało projekt edukacyjny „Alfabet rzeĽby”. Do chwili obecnej odbyło się sze¶ć edycji założenia. Aktualnie prezentujemy VII czę¶ć projektu. Kolejne odsłony „Alfabetu” maj± za zadanie przybliżyć odbiorcy ¶wiat rzeĽbiarskich dokonań na przestrzeni setek lat rozwoju tej dziedziny. Wystawy z tego cyklu adresowane s± głównie, ale oczywi¶cie nie tylko do młodzieży, która na jednej przestrzeni galeryjnej może zrewidować swoj± wiedzę z zakresu rzeĽby dawnej, nowoczesnej i aktualnej.

Siódm± odsłonę orońskiego abecadła rzeĽby osnuto wokół kolejnych liter alfabetu STU. Wystawa posługuje się narracyjn± metod± prezentacji konkretnych pojęć z historii sztuki w odniesieniu do rzeĽby i działań z ni± zwi±zanych. W obrębie poszczególnych kwater galerii toczy się opowie¶ć zbudowana przez kontrastowo skonfrontowane ze sob± obiekty rzeĽbiarskie. Pracom towarzyszy komentarz pisany, fotogramy dzieł wybitnych oraz materiał multimedialny. Ilustrację zagadnień stanowi± wybrane prace z kolekcji własnej CRP oraz dzieła użyczone przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu i dzięki uprzejmo¶ci Artystów.

W ramach siódmej odsłony alfabetu zilustrowano wiele terminów artystycznych, jak: secesja, surrealizm, socrealizm, sztuka ludowa, sztuka feministyczna, sztuka zaangażowana, soft sculpture, site specific work, styl, sygnatura, sarkofag. Przedstawiono także niekonwencjonalne materie rzeĽbiarskie jak: tkanina, szkło, tworzywo sztuczne, ¶wiatło i dĽwięk. Zagadnienie tkaniny i ¶wiatła uzupełniaj± projekcje slajdów. Obrazem dla pojęcia sztuki dĽwiękowej jest zapis performensu Ryszarda Ługowskiego – Miska ryżu. Lekarstwo dla chorych dusz, wykonanego przez artystę w 2011 roku w ramach wernisażu wystawy preMedytacje/Symulacje w Centrum RzeĽby Polskiej w Orońsku.

W¶ród prezentowanych artystów znajduj± się: Jerzy Adamczyk, Romuald Baryłowicz, Jakub B±kowski, Jan Berdyszak, Marcin Berdyszak, Iwona Demko, Zbigniew Gostomski, Stanisław Grudzień, Tomek Kawiak, Kijewski & Kocur, Jerzy Krze¶niak, Jan Kucz, Piotr Kurka, Stefan Kwapisz, Józef Łukomski, Stanisław Piwoński, Antoni Przechrzta, Marta Pszonak, Krystyna Schwarzer – Litwornia, Andrzej Szarek, Grzegorz Szewczyk, Wacław Szymanowski, Henryk Albin Tomaszewski, Magdalena Więcek – Wnuk.kategoria: Muzeum RzeĽby Współczesnej, wiadomo¶ć dodano: 2014-01-20 12:50:49, czytane: 2386 x
mkidn
Zrealizowano ze ¶rodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum RzeĽby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional