Centrum Rzeźby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualnościach

Honorowy Obywatel Gminy Orońsko

Podczas uroczystej 40. sesji Rady Gminy Orońsko dyrektorowi Centrum Rzeźby Polskiej Janowi Gagackiemu wręczono dokument nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Orońsko.Więcej zdjęć w galerii Honorowy Obywatel Gminy Orońsko

To zaszczytne wyróżnienie zostało uchwalone jednogłośnie na poprzedniej sesji Rady Gminy w dniu 23 września br. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił do Rady wójt Gminy – Zdzisław Bredłowski, a na jego decyzję miało wpływ m.in. pismo Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Orońsku, podkreślające edukacyjną i prospołeczną postawę dyrektora, a przede wszystkim ogromne znaczenie instytucji na kształtowanie w młodych mieszkańcach Orońska właściwych postaw obywatelskich.

Zarówno pismo grona nauczycielskiego, jak i wniosek wójta Gminy Orońsko zostały odczytane podczas uroczystej sesji, a zaraz potem Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Ciepiela oraz wójt Gminy Zdzisław Bredłowski dokonali aktu wręczenia dyplomu i certyfikatu Honorowego Obywatelstwa dyrektorowi Gagackiemu, podkreślając, że taki tytuł został nadany w Gminie po raz pierwszy.

Dyrektor Jan Gagacki, dziękując za tak niespodziewane wyróżnienie, podkreślił zaangażowanie społeczności lokalnej w codzienną działalność instytucji oraz wartości kulturotwórcze, wynikające z wspólnych inicjatyw. Zadeklarował też gotowość dalszej współpracy z samorządem lokalnym i chęć kreowania projektów służących wszystkim mieszkańcom Gminy Orońsko.

Podczas bankietu w Domu Rzeźbiarza dyrektor jeszcze raz podziękował Radzie Gminy za przyznanie tytułu, a pracownikom CRP za znaczący wkład w pozyskanie tego zaszczytnego wyróżnienia.kategoria: Aktualności, wiadomość dodano: 2013-10-31 07:09:18, czytane: 2724 x
mkidn
Zrealizowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum Rzeźby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional