Centrum Rzeźby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualnościach

Konkurs na projekt Statuetki Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury

Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku jest organizatorem konkursu na projekt Statuetki Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. W konkursie mogą brać udział studenci uczelni artystycznych z całej Polski. 

Termin składania projektów upływa 30 sierpnia 2013 r.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury jest wyróżnieniem, które co roku na podstawie zgłoszonych wniosków przyznawane jest twórcom za wybitne osiągnięcia artystyczne z okresu trzech ostatnich lat. Regulamin Konkursu na projekt statuetki oraz wzór umowy z Laureatem zakłada, że zwycięski projekt będzie powielany w kolejnych edycjach Nagrody.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać bezpiecznie opakowany model o wysokości do 15 cm, który można wykonać z alternatywnego materiału w stosunku do planowanej statuetki. Celem wykonania miniatury jest przedstawienie umiejętności rzeźbiarskich zgłaszającego się studenta oraz realistycznej wizji projektu. Statuetka rzeczywistych rozmiarów nie powinna być wyższa niż 30 cm.

Załącznik nr 1 do Regulaminu to karta zgłoszeniowa uczestnika, zawierająca odpowiednie oświadczenia w zakresie praw autorskich. Po podaniu danych oraz podpisaniu należy ją zamknąć w kopercie i oznaczyć czterocyfrowym godłem, takim samym, którym opisany będzie model, celem zachowania anonimowości uczestników. Kompletne zgłoszenie uczestnika powinno również zawierać płytę CD z nagranym projektem, który może być wykonany w programie graficznym, lub inną techniką zapisu projektów plastycznych (fotografia, szkic).

Zgłaszany projekt statuetki należy opisać wg Załącznika nr 2 do Regulaminu, podając informacje o materiale i technice wykonania statuetki. Artysta powinien podać wycenę wykonania czterech statuetek. Będzie ona podstawą zawarcia umowy z laureatem, który poza główną nagrodą za projekt, w wysokości 4.000,-zł brutto, pobierze wynagrodzenie. Przewidywany czas realizacji całości dzieła, to minimum 46 dni.

Załącznik nr 3 Regulaminu to projekt umowy z laureatem, z którą uczestnik powinien zapoznać się przed przystąpieniem do Konkursu i wyrażeniem zgody na warunki zapisane w całości Regulaminu.

Więcej szczegółów: http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,808,26124.htmlkategoria: Konkursy, wiadomość dodano: 2013-07-24 08:52:59, czytane: 2607 x
mkidn
Zrealizowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum Rzeźby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional