Centrum RzeĽby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualno¶ciach

Warsztaty studentów ASP Kraków

Tegoroczna edycja pleneru studentów Wydziału RzeĽby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych trwała od 10 do 28 czerwca. Tym razem w warsztatach uczestniczyli studenci z dwóch pracowni: Pracowni RzeĽby w Kamieniu, któr± prowadzi prof. Wiesław Bielak, organizator i opiekun merytoryczny pleneru oraz Pracowni RzeĽby w Metalu pod kierunkiem prof. Jacka Kucaby.Więcej zdjęć w galerii Warsztaty studentów ASP Kraków

ASP w Krakowie współpracuje z krakowsk± Akademi± Górniczo-Hutnicz±. Warsztaty studentów odbyły się dzięki sponsorom: firmie Złomex z Krakowa oraz firmie Dolina Nidy sp. z o.o.

Uczestnicy pleneru zostali wytypowani w drodze konkursu rozpisanego przez uczelnię na projekt rzeĽby plenerowej.

Ich zadaniem było zrealizowanie projektów, które po zakończeniu pleneru stan± na terenach wokół uczelni ewentualnie siedzib sponsorów.

Grupa prof. W. Bielaka pracowała w kamieniu pozyskanym od sponsorów za¶ studenci prof. J. Kucaby realizowali swoje pomysły, wykorzystuj±c do tego celu metal z firmy Złomex. Od dawna już oroński plac rzeĽbiarski nie tętnił tak intensywnie życiem. Młodzi arty¶ci pracowali z wielkim zaangażowaniem. Odgłosy młotów, szlifierek, spawarek, wiertarek były przez trzy tygodnie nieodzownym elementem akustycznym Orońska.

W pracy ze studentami pomagał profesorom asystent, mgr Marcin Nosko.

W latach 1995-1999 studiował w Instytucie Etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie kontynuował naukę na Wydziale RzeĽby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, W roku 2002 uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Józefa Sękowskiego. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnik konkursów, plenerów i sympozjów rzeĽbiarskich w kraju i za granic±.

Tworzy głównie w kamieniu i metalu, posiada realizacje z zakresu medalierstwa i małej formy rzeĽbiarskiej.

Studenci korzystali również z fachowej pomocy artysty rzeĽbiarza Tomasza Bieleckiego, który do niedawna jako student krakowskiej ASP uczestniczył w orońskich plenerach. W roku 2011 uzyskał dyplom w pracowni prof. Józefa Murzyna a obecnie jest asystentem prof. Andrzeja Zwolaka w Pracowni Rysunku.

Uczestnicy i ich prace:

Maciej Mędrala-seria „Recykling”- metal

Kinga Szawara  -  „Fluktuacja-Dysonans” – stal

Krzysztof Fus – Fluktuacja” – stal

Marek Adamiecki – bez tytułu – metal

Sławomir Zięba – „Zjawisko Abstrakcyjne” – kamień + metal

Marcin Smosna – „OKO” – kamień

Jakub Kijowski – „Kompozycja abstrakcyjna” – kamień

Katarzyna Grz±dziela – Wieża Hanoi” – kamień (studentka ASP Gdańsk-w ramach wymiany międzyuczelnianej)

Go¶ćmi pleneru byli:

Krzesimir Wiater – jeszcze do niedawna uczestnik warsztatów studenckich, absolwent Wydziału RzeĽby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2011 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni rzeĽby prof. Bogusza Salwińskiego. Zajmuję się rzeĽb±, rysunkiem, malarstwem. Obecnie jest studentem stacjonarnych Studiów Doktoranckich w krakowskiej ASP oraz

Kamila Piazza, studiowała na Wydziale Grafiki i RzeĽby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 2004 – 2011. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni rzeĽby prof. Józefa Murzyna .
Uprawia różne dziedziny sztuki: grafikę, rzeĽbę, instalację multimedialn±. Obecnie również kontynuuje naukę na Studiach Doktoranckich w krakowskiej ASP.

W czwartek 27 czerwca odbył się przed pracowniami rzeĽbiarskimi pokaz powstałych w trakcie pleneru prac. Wernisaż zaszczycili swoj± obecno¶ci± przedstawiciele sponsorów oraz władze uczelni.

 

Wiesław Bielak studiował w latach 1963-1969 na Wydziale RzeĽby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, obecnie jest profesorem zwyczajnym ASP, prowadzi samodzielnie Pracownię RzeĽby w Kamieniu. Uprawia medalierstwo, mał± formę rzeĽbiarsk± oraz rzeĽbę monumentaln±. Swoje prace wykonuje w kamieniu, w br±zie, tworzy też rysunki na papierze. Autor licznych realizacji medalierskich i rzeĽbiarskich, m.in. pomnika gen. W. Sikorskiego w Rzeszowie. Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granic±, m.in.: Włochy, Hiszpania, Szwecja, Anglia, Niemcy, Austria. Jego prace znajduj± się w zbiorach muzealnych i prywatnych. Jest członkiem Zwi±zku Polskich Artystów Plastyków. W roku 2007 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

W trakcie pobytu w Centrum prof. W. Bielak wykonuje w marmurze półmetrow± pracę „ Mała Improwizacja”.

 

Prof. Jacek Kucaba realizuje swoje prace w metalu i w kamieniu.

W latach 1984-90 studiował na Wydziale RzeĽby ASP w Krakowie.

Od 1991 roku prowadzi autorsk± pracownię artystyczn± w Tarnowie. Jest założycielem grupy artystycznej „Ruchome ¦więto”, autorem realizowanych programów edukacji kulturalnej młodzieży „Szkoła latania” i „Targ słów”, a także ogólnopolskich i międzynarodowych projektów artystycznych „Pomniki Pojednania” i „Bałkany”.

W 2004 roku obronił pracę doktorsk± z zakresu rzeĽby na ASP w Krakowie. W latach  2006- 2007 był  pracownikiem  naukowo-dydaktycznym w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Od  2009  prowadzi warsztat technologiczny przy Pracowni Metalu na Wydziale RzeĽby ASP w Krakowie. Jest prezesem Zwi±zku Polskich Artystów Plastyków i od 2010 roku członkiem Rady Programowej Centrum RzeĽby Polskiej w Orońsku.

W 2011 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego sztuk plastycznych.

W roku 2012 został powołany na stanowisko Dyrektora Instytutu Sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Autor kilkunastu wystaw indywidualnych  w całym kraju.

Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym.

Tworca wielu pomników m.in.: pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bydgoszczy, pomnik Jana Pawła II w Sopocie, w Dębicy i w Tarnowie, realizacja głównego monumentu Kalwarii Bydgoskiej, Golgoty Polskiej XX wieku, realizacja pomnika generała A.E.Nila w Warszawie.kategoria: Plenery, wiadomo¶ć dodano: 2013-06-28 11:01:09, czytane: 2649 x
mkidn
Zrealizowano ze ¶rodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum RzeĽby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional