Centrum Rzeźby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualnościach

Konkurs na projekt pomnika Gdynian Wysiedlonych

Prezydent miasta Gdyni ogłosił konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na pomnik Gdynian Wysiedlonych wraz z zagospodarowaniem terenu. Ostateczny termin składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa z dniem 6 marca, termin składania prac konkursowych 22 maja br.O udział w konkursie mogą ubiegać się uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie wykonali, co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie projektowania placów i dróg wraz z uzbrojeniem inżynieryjnym terenu o wartości netto min. 100.000 zł każda. Nie dotyczy osób wymienionych w pkt 2.b.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tzn.:
  1. Osobami, które posiadają uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej – 1 osoba,
  2. osobami, które posiadają wykształcenie: artysty rzeźbiarza – absolwenta jednej ze szkół wymienionych poniżej – 1 osoba.
   1. Krajowej lub zagranicznej wyższej szkoły sztuk plastycznych,
   2. Wydziałów plastycznych innych uczelni krajowych lub zagranicznych,

 

Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody pieniężne: I nagroda w wysokości 30.000,00 zł, II nagroda – 20.000,00 zł,III nagroda – 10.000,00 zł.

Więcej szczegółów w Regulaminie.kategoria: Konkursy, wiadomość dodano: 2013-02-19 12:53:11, czytane: 3029 x
mkidn
Zrealizowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum Rzeźby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional