Centrum Rzeźby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualnościach

Stefan Krygier KONDENSACJA FORMY

Stefan Krygier

KONDENSACJA FORMY

22 września – 31 grudnia 2012

Kurator: Stefan SzydłowskiWięcej zdjęć w galerii Stefan Krygier - KONDENSACJA FORMY

 

Stefan Krygier (1923–1997) zajmował się malarstwem, grafiką, rzeźbą, działaniami na pograniczu form przestrzennych i environment, zrealizował też wiele projektów architektonicznych. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi i na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Już w czasie studiów w Łodzi zacieśnił swoją znajomość z Władysławem Strzemińskim – wspólnie opublikowali m.in. pracę Widzenie gotyku. Krygier był współzałożycielem katowickiej Grupy ST-53. Na przełomie lat 60. i 70. stworzył m.in. cykle Kolineacje i Konflikty, oraz Ośrodki Kondensacji Formy. Równocześnie publikował teksty o sztuce. Lata 80. i 90. to okres malarstwa symultanicznego. Obok obrazów czysto geometrycznych w formie malował obrazy nawiązujące do ikonografii i kultury europejskiej. Jest uważany za jednego z najciekawszych kontynuatorów tradycji łódzkiej awangardy w Polsce powojennej.

Stefan Szydłowski

Kreacje artystyczne – bez względu na ich charakter i związek z określonymi tendencjami sztuki – istnieją poprzez formę. Sposób w jaki ją odczuwamy i rozumiemy podlega ciągłym zmianom, ale wewnętrzne związanie formy z treścią dzieła jest trwałym warunkiem jego istnienia. Sądzę, że nieodzownym czynnikiem przekazu artystycznego jest komunikatywność. Organizacja poszczególnych elementów utworzonego przez artystę systemu i ich odpowiedzialność w stosunku do treści – może być uważana za przekaz. W mojej twórczości określona strefa przestrzeni zbudowana z poszczególnych elementów formy jest miejscem przekazu wizualnego. Zainteresowania moje dotyczą trzech zagadnień, które wiążą się z cyklami prac Kolineacje i Konflikty oraz z obiektami nazwanymi Ośrodkami Kondensacji Formy.

Kolineacje – to przekształcenia abstrakcyjnych form w różnych punktach przestrzeni leżących na liniach prostych oraz rozprzestrzenianie się tych form w określonych strefach. Konflikty – wzajemne reagowanie na siebie kształtów i kolorów powstałych w procesie kolejnych przekształceń.

Ośrodek Kondensacji Formy – stanowi otwartą strefę przestrzenną. Jako zbiór kształtów o określonym charakterze jest punktem odniesienia dla odpowiadających im formą elementów ruchomych, które mogą być rozprzestrzenione poza obrębem ośrodka. Elementy te mogą być umieszczone w różnych sytuacjach zarówno przez autora, jak i przez osoby spośród zainteresowanej publiczności. Rozprzestrzeniające się elementy ośrodka stwarzają układ otwartej wyobraźni i swobodnej gry. Zamiast ograniczonej strefy w plastyce proponuję Ośrodek Kondensacji Formy, którego zakres działania nie jest ograniczony zarówno w czasie jak i w przestrzeni. Integralne elementy ośrodka stają się własnością każdego. Strefa działania ulega ciągłemu rozprzestrzenianiu i obejmuje coraz to inne sytuacje wynikające z aktywności uczestników gry.

Stefan Krygier

 kategoria: Galeria Oranżeria, wiadomość dodano: 2012-09-24 13:57:01, czytane: 2444 x
mkidn
Zrealizowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum Rzeźby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional