Centrum RzeĽby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualno¶ciach

Plener artystów rzeĽbiarzy Członków Okręgu Warszawskiego ZPAP

Od 14 do 29 wrze¶nia w Orońsku pracuj± arty¶ci rzeĽbiarze, członkowie Sekcji RzeĽby Okręgu Warszawskiego Zwi±zku Polskich Artystów Plastyków. Organizatorem i komisarzem pleneru jest Anna Wszyndybył – częsty go¶ć orońskiego Centrum. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Studiowała na Wydziale RzeĽby warszawskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w 1979 roku. Jest członkiem Grupy Twórców Wymiar, z któr± prowadzi Galerię Sztuki Współczesnej Aktyn. Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Malarzy i RzeĽbiarzy Tańca (Association des Peintres et Sculpteurs de la Danse Européens). Tworzy rzeĽby monumentalne, kameralne, miniaturowe i portretowe oraz płaskorzeĽby i medale. Prace artystki odzwierciedlaj± zainteresowanie muzyk± i tańcem. Najchętniej stosowanym przez ni± materiałem jest br±z oraz kamień.Więcej zdjęć w galerii Plener artystów rzeĽbiarzy Członków Okręgu Warszawskiego ZPAP

Uczestniczy w wielu wystawach w kraju i za granic±, sympozjach, plenerach Prezentowała też swoje prace indywidualnie. Prace artystki znajduj± się w kolekcjach muzealnych i prywatnych w kraju i za granic±: USA, Niemcy, Belgia, Dania, Holandia i Francja, Szwecja.

W plenerze uczestnicz±:

Anna Beata W±tróbska-Wdowiarska

RzeĽbiarka – medalierka. W latach 1981–1987 była studentk± warszawskiej ASP. Specjalizację w dziedzinie medalierstwa ukończyła w pracowni prof. Zofii Demkowskiej. Dyplom zrealizowała w pracowni prof. Stanisława Słoniny. Jej praca dyplomowa została nagrodzona medalem im. prof. Mariana Wnuka. Jest autork±, lanych i bitych medali, które znajduj± się w zbiorach zagranicznych i krajowych muzeów oraz osób prywatnych. W swojej twórczo¶ci nie ogranicza się wył±cznie do płaskiego reliefu, ale także realizuje przestrzenne formy rzeĽbiarskie, od małej formy po monument. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granic±. Uczestniczka licznych konkursów, laureatka nagród i wyróżnień. W dorobku artystycznym posiada ponad dwie¶cie realizacji medali bitych.

Barbara Moderau

Studiowała na Wydziale RzeĽby warszawskiej ASP w pracowni prof. Jerzego Jarnuszkiewicza. Od 1980 roku członkini ZPAP i Stowarzyszenia Artystów Ceramików Keramos. Swoje prace realizuje w glinie ceramicznej, metalu, drewnie i kamieniu. Brała udział w wielu wystawach w Polsce i za granic±. Prace artystki, realizowane w trakcie licznych pobytów w Orońsku, wystawione były na warszawskich wystawach, m.in. RzeĽba dla Warszawy oraz na wystawie rzeĽby w ogrodach hotelu Novotel (Warszawa). W trakcie pleneru artystka kontynuuje prace rozpoczęte w ubiegłym roku nad figur± ¶pi±cego pelikana, któr± wykonuje w marmurze Biała Marianna.

Majid Jammoul

Absolwent Centrum Sztuk Plastycznych w Damaszku. W roku 1975 ukończył z wyróżnieniem Wydział RzeĽby ASP w Warszawie. W latach 1975–1981 wykładał rzeĽbę na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Damaszku. W 2007 roku został przewodnicz±cym Sekcji RzeĽby Okręgu Warszawskiego ZPAP. Laureat wielu nagród i wyróżnień, uczestnik licznych wystaw i sympozjów. Jego realizacje pomnikowe i rzeĽby plenerowe można spotkać w różnych miejscach w Syrii i innych krajach, m.in. w Turcji, Polsce, Tunezji, Francji, Chinach, Hiszpanii, Dubaju. Prace artysty znajduj± się w zbiorach Muzeum Narodowego i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Damaszku, w Centrum RzeĽby Polskiej w Orońsku oraz w zbiorach prywatnych w różnych krajach.

Wit Bogusławski

Studia rozpocz±ł w roku 1982 na Wydziale RzeĽby Akademii Sztuk Pięknych w Istambule. W 1986 roku powrócił do Polski i kontynuował je na Wydziale RzeĽby ASP w Warszawie. Po roku przeniósł się na Wydział Malarstwa, Grafiki i RzeĽby do pracowni prof. Leona Podsiadłego w Akademii Sztuk Pięknych (dawniej PWSSP) we Wrocławiu, w której w 1991 roku uzyskał dyplom magistra sztuki. Artysty zajmuje się rzeĽb± i malarstwem olejnym. RzeĽbi przeważnie w glinie, br±zie, kamieniu i stali. Tworzy popiersia, akty, kopie i płaskorzeĽby. Ponadto zajmuje się rysunkiem (portrety), ceramik± i scenografi± oraz unikatowym wystrojem wnętrz i ogrodów. Jest członkiem ZPAP oraz stowarzyszeń artystycznych: Fabryka Sztuki, Składnica Sztuki i Grupa Hoovera. Uczestniczy w licznych plenerach i wystawach. Jego prace znajduj± się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granic±.kategoria: Plenery, wiadomo¶ć dodano: 2012-09-21 08:20:13, czytane: 2725 x
mkidn
Zrealizowano ze ¶rodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum RzeĽby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional