Centrum Rzeźby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualnościach

II Ogólnopolski Plener Rzeźby

Od 12 do 21 września w ramach II Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego: KAMIEŃ – DREWNO – CERAMIKA z orońskich pracowni korzystają uczniowie szkół plastycznych. Pierwsza edycja Pleneru odbyła się w 2009 roku w Radomiu. Temat tegorocznego spotkania – Homo sum... z inspiracji twórczością Jana Kochanowskiego – nawiązuje do sentencji rzymskiego komediopisarza Terencjusza: Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce.Więcej zdjęć w galerii II Ogólnopolski Plener Rzeźby

Dla renesansowego poety i humanisty najwyższą wartość stanowi człowiek i jego otoczenie. Artyści renesansowi byli przekonani o wyjątkowości swojego talentu. Do aksjomatów estetyki humanistycznej należy przekonanie, że piękno jest najważniejszym dobrem i polega na układzie proporcji, która określa doskonałość dzieła, stworzonego przez rzeźbiarza.

Organizatorem imprezy jest Zespół Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu przy współpracy Centrum Rzeźby Polskiej. Patronat nad imprezą sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

W zajęciach warsztatowych uczestniczy ogółem 20 uczniów z ośmiu szkół plastycznych:

  • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona, Warszawa: Karolina Ciepielowska, Alicja Kultys, Arman Galstyan
  • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego, Łódź: Adam Cuper, Tomasz Ciesielski
  • Zespół Szkół Plastycznych, Jarosław: Paulina Wojnar, Aurelia Fonfara
  • Liceum Plastyczne im. J.Matejki, Nowy Wiśnicz: Iwona Zielińska, Maria Młyńczak
  • Zespół Szkół Plastycznych im. T. Kantora, Dąbrowa Górnicza: Agnieszka Tomsia, Karolina Ogórek, Magdalena Zięba
  • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. J. Kluzy, Kraków: Anna Różańska, Kamil Sasin
  • Zespół Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida, Lublin: Anna Brzozowska, Agata Galik, Dorota Rutkowska
  • Zespół Szkół Plastycznych im. J. Brandta, Radom: Magdalena Bajek, Olga Skonecka, Olga Szymańska

Celem Pleneru Rzeźby jest stworzenie możliwości realizacji form rzeźbiarskich w kamieniu, drewnie lub w glinie ceramicznej dla szczególnie uzdolnionej młodzieży klas starszych. Młodzi adepci sztuk plastycznych doskonalą swój warsztat rzeźbiarski – poznają nowoczesne techniki i narzędzia rzeźbiarskie, korzystając z fachowej pomocy opiekunów, doświadczonych nauczycieli rzeźby. Plener ma też na celu podniesienie poziomu kształcenia artystycznego w dziedzinie rzeźby, poszerzenie zainteresowań młodzieży, pobudzenie ich wrażliwości na piękno, jakie można wydobyć obcując z naturalnymi materiałami rzeźbiarskimi, jakimi są kamień, drewno i glina.

Centrum Rzeźby Polskiej jest miejscem, gdzie przyszli rzeźbiarze mają doskonałe warunki do pracy. Korzystają z fachowo i nowocześnie wyposażonych pracowni, mają do dyspozycji plac rzeźbiarski przystosowany do pracy w kamieniu, jak też wszelką pomoc ze strony pracowników Centrum.

Komisarzem pleneru jest Jacek Michał Szpak – polski rzeźbiarz, malarz i ceramik, uczestnik wystaw i plenerów ceramicznych i rzeźbiarskich w kraju i poza jego granicami, komisarz i kurator wielu plenerów, uczestnik sympozjów i seminariów naukowych we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Grecji, Niemczech oraz Hiszpanii. Ma na swoim koncie liczne realizacje rzeźbiarskie m.in. pomnik K.K. Baczyńskiego w VII LO w Radomiu, pomnik Dobrego Wojaka Szwejka w Przemyślu i wiele innych. Pracuje jako nauczyciel w szkolnictwie artystycznym od 1987 roku – początkowo w Studium Nauczycielskim, Politechnice Radomskiej, a obecnie w Zespole Szkół Plastycznych im. J. Brandta oraz Szkole Plastycznej im. J. Malczewskiego w Radomiu. W lipcu  2012 roku Jacek Michał Szpak pokazał swoje rzeźby na 8 Warszawskich Spotkaniach Ceramicznych w Centrum Promocji Kultury Pragi-Południe. Zaprezentował cztery rzeźby ceramiczne: Kobieta muzyczna, Ptak déco, Koleżanka, Kobieta c.d.n.. Rzeźby były pięknie wyeksponowane na wodzie. W sierpniu tego roku brał też udział w Ogólnopolskim  Plenerze Ceramicznym dla nauczycieli szkół plastycznych w polsko-czeskim Cieszynie. Była to kolejna edycja corocznego pleneru "Ceramiczne Dialogi”.

Opiekę merytoryczną nad całością warsztatów sprawują nauczyciele radomskiego „Plastyka”: Barbara Woźniak-Sołtyska, Barbara Żelawska, Aleksandra Dobrowolska oraz nauczyciele ze szkół biorących udział w plenerze: Paweł Kasprzak, Tatiana Kamińska, Mirosław Rekieć, Józef Polewka.

Na zakończenie pleneru (tj. w piątek, 21 września) zapraszamy na pokaz powstałych w trakcie trwania warsztatów prac. Rzeźby będą oceniane przez profesjonalne jury, a najlepsze wytypowane do nagrody.kategoria: Plenery, wiadomość dodano: 2012-09-18 09:51:24, czytane: 3950 x
mkidn
Zrealizowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum Rzeźby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional