Centrum RzeĽby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualno¶ciach

Bartłomiej Kurzeja spędza zimę w Orońsku

Po raz kolejny go¶cimy w Orońsku Bartłomieja Kurzeję – rzeĽbiarza, medaliera, rysownika, scenografa, performera. Tegoroczny pobyt trwał będzie od grudnia 2011 do marca 2012 roku.Więcej zdjęć w galerii Bartłomiej Kurzeja

Artysta urodził się w 1975 w Nowym Targu. Jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. W latach 1997–2002 studiował na Wydziale RzeĽby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Stanisława Kulona i Jacka Siennickiego. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Piotra Gawrona. W 2003 roku ukończył Studium Edukacji Narodowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, filia w Warszawie. W 1998 przebywał na stypendium naukowym w Maastricht (Holandia). W 2010 kandydował na urz±d prezydenta RP.

Jego prace znajduj± się w kolekcjach: Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Polskiej Akademii Nauk, w zbiorach prywatnych w kraju i za granic±. Jest autorem statuetki – nagrody aktorskiej im. L. Sempolińskiego oraz nagrody dla młodych rzeĽbiarzy im. M. Kołodyńskiego. W kręgu zainteresowań twórczych Bartłomieja Kurzei jest człowiek, jego walka z przeciwieństwami losu, życie codzienne. W swoich pracach rzeĽbiarskich przedstawia ludzi znanych, ale także anonimowych.

W trakcie poprzednich pobytów w Orońsku artysta zrealizował m.in. portrety rzeĽbiarskie: Feliksa Konecznego (1862–1949) – polskiego historyka i historiozofa, twórcy oryginalnej koncepcji cywilizacji, bibliotekarza i dziennikarza zwi±zanego ze ¶rodowiskiem krakowskim i lwowskim, Stanisława Kulona – znanego artysty rzeĽbiarza, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który osobi¶cie pozował do portretu (portret prezentowany był następnie na wystawie w Nowym Targu) oraz Jacka Siennickiego. Wiosn± 2011 wykonał w drewnie postać przedstawiaj±c± młod± dziewczynę, adeptkę sztuki z Nowego Targu oraz projekty do realizacji w materiale trwałym ¶w. Kazimierza i króla Sielaw. Namalował też portret Małgorzaty, pracownicy CRP w Orońsku, który prezentowany był w Pałacu Józefa Brandta.

W trakcie tegorocznego zimowego pobytu w Orońsku Bartłomiej Kurzeja, technik± ¶redniowiecznych mistrzów, wykonuje w drewnie relikwiarz – postać błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki oraz portret Franciszka Marduły, którego imieniem nazwane jest Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem.kategoria: Pobyty indywidualne, wiadomo¶ć dodano: 2012-01-02 11:42:41, czytane: 3669 x
mkidn
Zrealizowano ze ¶rodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum RzeĽby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional