Centrum Rzeźby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualnościach

Bożena Sacharczuk PARADISE

Bożena Sacharczuk

PARADISE

Galeria „Oranżeria”, 20 sierpnia – 18 września 2011

Kurator: Bogusław DobrowolskiWięcej zdjęć w galerii Bożena Sacharczuk PARADISE

... Formy realizowane przeze mnie to bryły symetryczne, harmonijne, bliskie klasycznie pojmowanej bryle użytkowej.

Czy jednak są to naczynia?

Czy realizowane przeze mnie „ceramiczne obiekty toczone na kole” można zakwalifikować do takiej kategorii?

Z pewnością tak, jednak ich użytkowość traktuję drugoplanowo i pozostawiam widzowi określenie funkcji zgodnej z jego oczekiwaniami. To co dla mnie jest istotne, to możliwość kreowania przestrzeni (…) W swoich rozważaniach odniosłabym się do twierdzenia Herberta Reada, iż forma naczyniowa jest przykładem abstrakcyjnego myślenia o bryle (…) Lapidarne, symetryczne kształty, przechodzą w układ narastających kierunków linii, rytmów. Z wyciszenia (neutralności formy) przechodzą w obszar ekspresji – miejsca przekazu własnych odczuć, myśli, emocji. (…)

W procesie, który z natury rzeczy zachodzi podczas aktu tworzenia wykorzystuję naturalne walory tworzywa. Na wpół płynna materia, umożliwia mi działania zbliżone charakterem do procesów obserwowanych w naturze. Ma to związek ze zdolnością określania „granicy wytrzymałości tworzywa”. Umiejętność wyczucia gliny warunkuje sposób jej traktowania. Dzięki świadomej ingerencji kreacja nabiera cech naturalności. Dodatkowo idea ruchu, którą próbuję zawrzeć w swoich realizacjach, wymaga podejmowania stanowczych decyzji względem tworzywa. Gest, jest walorem, który w znaczący sposób świadczy o wyrazistości idei formy (…)

Forma dopełniona barwą, strukturą i fakturą jest przywilejem ceramiki. Jedno bez drugiego praktycznie nie funkcjonuje, pierwsze potęguje wrażenie drugiego. Zagadnienie bryły widziane z perspektywy malarskiego podobrazia stanowi kwintesencję tej dziedziny sztuki (…)

Moje zainteresowania skupione są na poszukiwaniu efektów podkreślających rytmikę form i ich harmonię. Swoiste „natura – naturans” ceramiki…

Bożena Sacharczuk
fragmenty rozprawy doktorskiej Moje twórcze inspiracje, Wrocław 2007

… Zastanawiając się nad pracami Bożeny Sacharczuk, chciałbym podzielić się choć w części wzruszeniem, jakie we mnie wywołują. Siła w nich zawarta przekonuje mnie o znalezieniu przez artystkę własnego stylu. To rzecz trudna do osiągnięcia, zwłaszcza jeśli pojmować styl jako przekształcające materię indywidualne, charakterystyczne i zawsze rozpoznawalne pismo. „Własny wyraz” oznacza także ustanowienie szeregu powtarzalnych reguł i zachowanie dyscypliny tworzenia, w efekcie których powstaje przestrzenna forma będąca plastycznym konkretem, a jednocześnie pełnowymiarową sygnaturą człowieka. Nie chodzi mi zatem o „stylistykę”, „nurt”, „prąd”, w który można włączyć obiekty Sacharczuk. Byłoby to niewystarczające i zubażające wobec twórczości oryginalnej, wysmakowanej formalnie, a jednocześnie ekspresyjnej i introspekcyjnej...

dr Andrzej Jarosz, Sfery i Sens, w: Moje twórcze inspiracje, Wrocław 2007 (katalog)

... Bożena Sacharczuk ustaliła kanon swojej wypowiedzi za sprawą form ceramicznych toczonych na kole garncarskim, których struktury petryfikują w sobie ślady krążenia i grawitacyjne siły .(...) Obiekty ewoluowały od form naczyniowych do samodzielnych i samostanowiących się dzieł o wysmakowanej kolorystyce i materii oraz organicznym rysunku śladów palców artystki. Sacharczuk, pracując powoli w skupieniu przeszła przez swoiste „archaizowanie” do form klasycznych dla jej stylu. Obecnie pozwala sobie na ich reinterpretację...

 dr Andrzej Jarosz, Powidoki Bożeny Sacharczuk, w: Powidoki, Wrocław 2010 (katalog)

 

Bożena Sacharczuk

Kalendarium: W 1998 r. ukończyła Wydział Ceramiki i Szkła wrocławskiej ASP w Pracowni Ceramiki prof. Krystyny Cybińskiej. Związana zawodowo z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – aktualnie jest adiunktem w Pracowni Koła Garncarskiego na Wydziale Ceramiki i Szkła. Laureatka stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Młoda Polska 2006” i Stypendium Marszałka Województwa Dolnośląskiego w 2007 r.

Prace artystki znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Miejskiego w Wałbrzychu, Muzeum Ceramiki w Faenzie we Włoszech, Muzeum Ceramiki w Zvardavie na Łotwie, Muzeum Ceramiki w Kohili w Estonii, kolekcji Galerii On w Seulu w Korei Płd. oraz w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

Formy wypowiedzi artystycznej: ceramika

Więcej informacji o Bożenie Sacharczuk: www.sacharczuk-ceramika.comkategoria: Galeria Oranżeria, wiadomość dodano: 2011-08-23 13:00:58, czytane: 2973 x
mkidn
Zrealizowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum Rzeźby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional