Centrum Rzeźby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualnościach

DROGA POKOJU – DROGA RZEŹB W EUROPIE

W dniu 28 marca na terenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku miał miejsce uroczysty akt podpisania deklaracji programowej dotyczącej międzynarodowego projektu artystycznego „Droga Pokoju – Droga Rzeźb w Europie”. Sygnatariuszami dokumentu byli: ze strony niemieckiej prof. Leo Kornbrust – inicjator tego przedsięwzięcia, a ze strony polskiej dyrektor CRP Jan Gagacki i v-ce prezydent m. Słupska Andrzej Kaczmarczyk, partnerzy uczestniczący w jego realizacji na terenie Polski. Ceremonia odbyła się w obecności: Barbary Raczyńskiej – dyrektora Departamentu Sztuki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawicieli Muzeum na Majdanku i Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz artystów z Niemiec, Francji, Luxemburga (Markus Stangl, Wolfgang Ritter, Valerie Thullier, Sigrun Olafsdottir) i Polski (T. Mysłowski i J. St. Wojciechowski).Więcej zdjęć w galerii DROGA POKOJU – DROGA RZEŹB W EUROPIE

Projekt „Droga Rzeźb” nawiązuje do idei Otto Freundlicha, żydowskiego artysty urodzonego w Słupsku, który w czasie wojny zginął na Majdanku. Będąc aktywnym uczestnikiem międzynarodowej awangardy artystycznej okresu międzywojennego, postulował on wytyczenie w Europie dwóch szlaków na osi północ-południe i wschód zachód, wzdłuż których miały znajdować się monumentalne dzieła rzeźbiarskie wykonane przez wybranych artystów. Miała to być artystyczna manifestacja woli współpracy między narodami oraz świadectwo wspólnoty kulturowej całego kontynentu. Najważniejszy ciąg miał połączyć Paryż i Moskwę, dwie stolice sztuki awangardowej tego okresu.

Do tej ideologii nawiązuje inicjatywa prof. Leo Kornbrusta, który począwszy od początku lat 70. wciela w życie pomysł Otto Freundlicha na pograniczu niemiecko-luxemburskim w kraju Saary. Korzystając z dobrodziejstw programów integracyjnych Unii Europejskiej, projekt ten ma obecnie sprzyjające możliwości realizacji również w naszym kraju. W Orońsku ustalono strategie planowanych działań na najbliższą przyszłość. W roku bieżącym pierwszy monument powinien zaistnieć w okolicach Słupska, po wyłonieniu laureata w trakcie konkursu. W fazie projektowej jest kolejna praca dla Majdanka. Wśród artystów polskich zaproszonych do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu są: Magdalena Abakanowicz, Jan Berdyszak, Wincenty Dunikowski, Anna Goebel, Tadeusz Mysłowski, Jan Stanisław Wojciechowski.

Centrum Rzeźby Polskiej odgrywa w tym projekcie rolę koordynatora i jednocześnie zajmuje się jego promocją. Rekomenduje artystów i zapewnia im warsztat pracy. O ideowej stronie projektu będzie można przeczytać w najbliższym numerze Kwartalnika Rzeźby „Orońsko”.kategoria: Aktualności, wiadomość dodano: 2007-04-04 13:24:55, czytane: 3844 x
mkidn
Zrealizowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum Rzeźby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional