Centrum RzeĽby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualno¶ciach

Plener studentów prof. Wiesława Bielaka

Tegoroczna edycja pleneru studentów Wydziału RzeĽby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych trwała od 6 do 25 czerwca. Byli to studenci z Pracowni RzeĽby w Kamieniu, któr± prowadzi prof. Wiesław Bielak, organizator i opiekun merytoryczny pleneru. W pracy ze studentami pomagał profesorowi jego asystent, mgr Marcin Nosko.Więcej zdjęć w galerii Plener studentów prof. Wiesława Bielaka

Studenci pracowali głównie w kamieniu, ponieważ prof. Wiesław Bielak uważa, że jest to najszlachetniejszy materiał na rzeĽby, który uczy wytrwało¶ci, kształtuje osobowo¶ć młodego artysty oraz pomaga zrozumieć na czym polega rzeĽbienie.

Uczestnicy pleneru: Michał Dziekan, Szymon Stala, Tomasz ¦lusarz, Krzesimir Wiater, Jacek Dudek, Arkadiusz Szostak.

Wiesław Bielak jest absolwentem krakowskiej ASP. W 1969 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Jerzego Bandury. Obecnie jest profesorem zwyczajnym ASP, prowadzi samodzielnie Pracownię RzeĽby w Kamieniu na Wydziale RzeĽby. Uprawia medalierstwo, mał± formę rzeĽbiarsk± i rzeĽbę monumentaln±. Posiada realizacje medalierskie i rzeĽbiarskie, w tym pomnik gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie. Uczestniczy w wielu konkursach rzeĽbiarskich, otrzymuj±c wyróżnienia i nagrody, m.in.: III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na pomnik Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (1979), I nagroda ex aequo w Ogólnopolskim Konkursie na pomnik Wincentego Witosa w Warszawie (1983), br±zowy medal na II Salonie Zimowym RzeĽby, Warszawa (1987), wyróżnienie I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie na pomnik gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie (1988), I nagroda w Konkursie Zamkniętym na pomnik gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie (1988), nagroda Rektorska I stopnia za działalno¶ć pedagogiczn±.

Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granic±, m.in.: Włochy, Hiszpania, Szwecja, Anglia, Niemcy, Austria. Jego prace znajduj± się w zbiorach muzealnych i prywatnych. Jest członkiem Stowarzyszenia Artystyczno-Literackiego, gdzie w Zarz±dzie Głównym w Krakowie pełni funkcję wiceprezesa ds. artystycznych. W roku 2007 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Opr. JZEkategoria: Plenery, wiadomo¶ć dodano: 2011-06-30 08:28:55, czytane: 3946 x
mkidn
Zrealizowano ze ¶rodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum RzeĽby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional