Centrum Rzeźby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualnościach

Konferencja naukowa

Konferencja naukowa

MIEJSCE RZEŹBY

Planowany termin: jesień 2012, Orońsko

 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Instytut Historii Sztuki i Instytut Muzeologii UKSW w Warszawie, Sekcja Polska AICA zapraszają do udziału w konferencji naukowej planowanej na wiosnę 2012 roku w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Konferencja jest kolejnym przedsięwzięciem organizowanym przez UKSW oraz CRP w Orońsku oraz Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki i sekcją polską AICA, poświęconym problematyce współczesnej rzeźby. Dwie dotychczasowe konferencje z udziałem międzynarodowego grona zaproszonych gości (Rzeźba w architekturze, Warszawa 2007; Rzeźba polska 1945–2008, Orońsko 2008), zarysowały aktualny stan, problematykę oraz zakres badań historii i krytyki rzeźby w Polsce. W oparciu o te doświadczenia postawić należy kolejne pytanie o aktualne miejsce rzeźby – miejsce pojmowane w kilku co najmniej aspektach, uwzględniających tożsamość medium, a także bieżącą sytuację rzeźbiarstwa w historiografii sztuki, krytyce artystycznej, wystawiennictwie oraz rynku sztuki.
Celem konferencji będzie konfrontacja metod badawczych, narzędzi interpretacyjnych oraz doświadczeń wystawienniczych: historyków, krytyków, kuratorów.

 

W wyniku dyskusji spodziewane jest:

– określenie podstawowych rewirów przynależnych rzeźbie jako medium; jako dziełu sztuki; jako obiektowi i przedmiotowi; jej percepcji, opisu, analizy, handlu, konserwacji i muzealniczej pieczy;

– sprecyzowanie metodologicznych i terminologicznych wyróżników, odpowiadających specyfice współczesnego rzeźbiarstwa;

– zarysowanie strategii ekspozycji oraz promocji Rzeźby.

 

Proponowana problematyka wystąpień:

– rejestracja i analiza historycznych zmian i kontekstów, które doprowadziły do przemian definicji i charakteru rzeźby;

– ustalenie metodologicznych podstaw pozwalających na opis i analizę nowoczesnej rzeźby. Kluczowe będą zapewne kategorie: bryły i przestrzeni, którą pojmować należy w ponowoczesny sposób; przestrzeni, w której współistnieją i wzajemnie na siebie oddziałują fizyczność i wirtualność; przestrzeni rozumianej jako funkcja rzeźby;

– granice sztuki i jej oddziaływanie na styl życia i strukturę społeczności; dialog sztuki z narzucanymi przez społeczeństwo znaczeniami;

– przestrzeń dla rzeźby: miejsce rzeźby w muzeach, galeriach i w historii sztuki; miejsce rzeźby w przestrzeni otwartej; stopień i mechanizmy percepcji rzeźby, szczególnie w kontekście jej zdystansowania popularnością i pozorną przystępnością innych mediów w jakim stopniu rzeźba wpływa i może zmieniać relacje środowiska naturalnego i kulturowego?

– prezentacja rzeźby i rzeźbiarzy poprzez inne media (film, fotografia) jako rodzaj krytycznej, historycznej, kontekstualnej narracji.

 

Zgłoszenia na konferencję

wraz z proponowanym tematem wystąpienia i abstraktem (do 1800 znaków) i prosimy przesyłać na adres: miejscerzezby@sztuka.edu.pl

Udział w konferencji jest odpłatny.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony UKSW w Warszawie:

dr Katarzyna Chrudzimska-Uhera, dr Bartłomiej Gutowski

 

Materiały pokonferencyjne (teksty wygłoszonych referatów oraz zapis dyskusji) wydane zostaną drukiem. Publikacja będzie miała charakter recenzowanej monografii z pozytywnie zakwalifikowanymi tekstami.

 kategoria: Aktualności, wiadomość dodano: 2011-05-11 13:42:22, czytane: 5351 x
mkidn
Zrealizowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum Rzeźby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional