Centrum Rzeźby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualnościach

CRP współorganizatorem konkursu na pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministrem Kultury Federacji Rosyjskiej ogłasza zatwierdzony przez Strony Regulamin Międzynarodowego Konkursu na „Opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.". 


Aktualizacja (23.11.2011)

 

Orońsko, 23.11.2011 rok

Informacja

dotycząca zmiany terminu składania prac konkursowych oraz rozstrzygnięcia konkursu na „Opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, jako Organizator konkursu na „Opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.” informuje, iż Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 15.11.2011 r. zmienił termin składania prac konkursowych przez osoby dopuszczone do udziału w konkursie oraz termin rozstrzygnięcia konkursu.

W związku z powyższym termin składania prac konkursowych, w tym termin nadejścia prac wysłanych pocztą do siedziby Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, upływa w dniu 16.01.2012 r., zaś rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.03.2012 r.

Sekretarz Sądu Konkursowego
Mariusz Knorowski


Aktualizacja (21.11.2011)

Fotoreportaż z wizyty przedstawicieli sądu konkursowego w miejscu katastrofy

Smolensk 2011

 


Z dniem 4 sierpnia br. dokonano aktualizacji treści regulaminu konkursu i uzupełniono materiał ilustracyjny związany z zagospodarowaniem terenu.

 

Informacja o organizowanym konkursie została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 231284 - 2011.

Komplet materiałów konkursowych jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej CRP pod adresem www.bip.rzezba-oronsko.pl w sekcji Konkursy

Na podstawie pkt 8.5 rozdziału IV Regulaminu Międzynarodowego Konkursu na „Opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.” opublikowanego na stronie internetowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – www.rzezba-oronsko.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)  w dniu 4 sierpnia 2011 r.  - niniejszym Organizator Konkursu, jakim jest Centrum Rzeźby Polskiej  w Orońsku - informuję o treści pytań dotyczących Regulaminu Konkursu, które wpłynęły  do dnia 22 sierpnia 2011 r. oraz o treści udzielonych na nie odpowiedzi.

Pełna treść pytań i odpowiedzi załączona jest i można ją pobrać w ogłoszeniu dotyczącym konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej CRP pod adresem www.bip.rzezba-oronsko.pl

Mariusz Knorowski Sekretarz konkursukategoria: Aktualności, wiadomość dodano: 2011-04-12 11:56:24, czytane: 9529 x
mkidn
Zrealizowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum Rzeźby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional