Centrum RzeĽby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualno¶ciach

OROŃSKA KOLEKCJA RZE¬BY W PODRÓŻY

Tegoroczny sezon wystawowy Centrum RzeĽby Polskiej zainaugurowano dwiema prezentacjami kolekcji rzeĽby, zorganizowanymi poza siedzib± instytucji. Pierwsz± otwarto 17 lutego w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest to już druga odsłona wystawy orońskich zbiorów w tym miejscu i kolejny pretekst do prowadzenia niecodziennego dialogu między współczesn± sztuk± rzeĽbiarsk±, a nowoczesnymi, sterylnymi wnętrzami placówki naukowej.Więcej zdjęć w galerii Orońska kolekcja w siedzibie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Prezentacja w Instytucie obejmuje prace: Władysława Frycza, Adama Prockiego, Wandy Sokołowskiej, Stefana Wierzbickiego i Zofii WoĽnej.

Drug± prezentację można już ogl±dać w siedzibie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W uroczystym wernisażu wystawy 24 lutego br. wzięli udział m.in. JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – prof. Roman Niestrój, JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – prof. Adam Wsiołkowski, prof. Jerzy Hausner – kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK, członek Rady Programowej CRP, a jednocze¶nie inicjator całego przedsięwzięcia oraz Jan Gagacki – Dyrektor Centrum RzeĽby Polskiej w Orońsku.

Krakowska ekspozycja stanowi jedynie skromny wycinek bogatych zbiorów CRP. Gromadzone od 30 lat prace nabrały już charakteru reprezentatywnej kolekcji rzeĽby polskiej 2. połowy XX wieku. Do Orońska trafiały najczę¶ciej drog± zakupów, darów lub przekazów depozytowych. Czasem utrwalano w br±zie realizacje znanych artystów wykonane w materiałach nietrwałych, np. gipsie. Dzięki tym zabiegom udało się ochronić od zniszczenia wiele bezcennych przykładów polskiej rzeĽby. Obecnie kolekcja CRP liczy ponad 2000 eksponatów i stale ro¶nie. Corocznie odbywa się kilka prezentacji orońskich zbiorów poza siedzib± instytucji.

Wystawa w Bibliotece Głównej UEK obejmuje 28 eksponatów. W¶ród nich znajduj± się prace: Stefana Borzęckiego, Bronisława Chromego, Barbary Falender, Wiktora Gajdy, Władysława Hasiora, Ewy Janus, Krystiana Jarnuszkiewicza, Alfonsa Karnego, Katarzyny Kobro, Zdzisława Kosedy, Jana Kucza, Józefa Łukomskiego, Zbigniewa Maleszewskiego, Jerzego Mizery, Adama Myjaka, Krzysztofa Nitscha, Małgorzaty Olkuskiej, Sławoja Ostrowskiego, Antoniego Janusza Pastwy, Andrzeja Pawłowskiego, Adama Prockiego, Jacka Pugeta, Stanisława Radwańskiego, Adolfa Ryszki, Gustawa Zemły.

Wystawę można ogl±dać do 7 kwietnia 2011 roku.kategoria: Aktualno¶ci, wiadomo¶ć dodano: 2011-03-01 08:09:35, czytane: 3970 x
mkidn
Zrealizowano ze ¶rodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum RzeĽby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional