Centrum RzeĽby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualno¶ciach

Polsko-niemieckie warsztaty rzeĽbiarskie

Już po raz trzeci w orońskich pracowniach spotkali się studenci i pedagodzy z Polski i Niemiec. Warsztaty rzeĽbiarskie zostały zorganizowane przez Wydział Architektury Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) z Hildesheim oraz Politechnikę Gdańsk±.fot. D±brówka Ty¶lewicz

fot. D±brówka Ty¶lewicz

Więcej zdjęć w galerii Polsko-niemieckie warsztaty rzeĽbiarskie

Dla młodzieży z Niemiec tegoroczny plener odbywał się, jak w latach poprzednich, pod hasłem Sztuka na budowie (Kunst am Bau). Jednym z ważniejszych celów dla wszystkich uczestników spotkania było z kolei stworzenie projektu lub modelu statuetki dla własnej uczelni. Młodzi adepci sztuki rzeĽbiarskiej tworzyli „małe formy", które były odlewane w br±zie przy użyciu techniki na wosk tracony. Studenci poznawali również techniki form powielanych (przygotowanie form silikonowych).

Koordynatorem spotkania ze strony niemieckiej był prof. Michael V. Sprysch.

Nadzór merytoryczny ze strony Politechniki Gdańskiej sprawowali: D±brówka Ty¶lewicz i Tadeusz Fołtyn.

Uczestnicy z HAWK: prof. Michael V. Sprysch, prof. Hans Lamb, Lugo Elias Cesar Octavio (Meksyk), Konstanze Höffgen, Christian Siber Tischer, Rebecca Wilting, Christoph Focke, Corian Siedentopf, Jan Faltz, Nicole Ehrenfried, Corinna Wilmes, Lena Günther, Thomas Dera, Inga Höfers.

Uczestnicy z Politechniki Gdańskiej: Tadeusz Fołtyn, D±brówka Ty¶lewicz, Marcin Szneider, Katarzyna Truszkowska, Dominika Falkowska, Bartłomiej Perz, Joanna Chrzanowska, Mikołaj Żejmo, Magdalena Dutkowska.kategoria: Plenery, wiadomo¶ć dodano: 2009-10-29 09:20:00, czytane: 6653 x
mkidn
Zrealizowano ze ¶rodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum RzeĽby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional