Centrum RzeĽby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualno¶ciach

Trzy rzeĽbiarki

W okresie od 11 lipca na placu rzeĽbiarskim orońskiego Centrum pracuj± artystki rzeĽbiarki, które przez wiele lat uczestniczyły w plenerach członków Okręgu Warszawskiego Zwi±zku Polskich Artystów Plastyków.Barbara Moderau

Barbara Moderau

Więcej zdjęć w galerii Trzy rzeĽbiarki

Barbara Moderau ukończyła studia na Wydziale RzeĽby warszawskiej ASP, dyplom uzyskała w pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza.

Swoje prace realizuje w glinie ceramicznej, drewnie i kamieniu. Należy do Stowarzyszenia Artystów Ceramików Keramos. Brała udział w wielu wystawach m. in.: 7. Międzynarodowe Biennale Ceramiki Woda, Warszawa 2005; Ceramiczna Gwiazdka z cyklu Różne oblicza Ceramiki 8, Warszawa 2008; RzeĽba dla Warszawy, 2009 (prezentowana tam praca Kontrasty powstała na plenerze w Orońsku).

Obecnie artystka wykonuje pracę w kamieniu o pięknym zielono-żółtym odcieniu - serpentynicie, z którego też produkuje się biżuterię. Dzieło o wymiarach130 x 44 x 23 cm na razie nie ma tytułu.

 

Jolanta Wołocznik uzyskała dyplom z wyróżnieniem w pracowni Małych Form RzeĽbiarskich prof. Zofii Demkowskiej na Wydziale RzeĽby ASP w Warszawie.
Brała udział w wystawach malarstwa, rzeĽby i ceramiki m. in.: Tunel czasu, Warszawa, Orońsko, Bydgoszcz 1998/1999; Ucho z papier-mache, Warszawa 1999; Syndrom milenijnego przełomu, Warszawa 2000; Szkiełko i oko, Warszawa 2004; RzeĽba w otwartych drzwiach, CRP Orońsko 2005. Jest członkiem Zwi±zku Polskich Artystów Plastyków. Poza prac± w glinie i kamieniu jest też autork± wielu filmów animowanych np. Spacer z psem, Kobiety, Pokaz mody.

Artystka na tegorocznym pobycie w Orońsku przygotowuje kilka prac do planowanej na przyszły rok wystawy w orońskiej Galerii „Oranżeria". RzeĽby wykonywane s± w marmurze. Dwie z nich maj± już tytuły Kara (18x20x24) i Suka (21X35X30)

 

Anna Wszyndybył studiowała na Wydziale RzeĽby warszawskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w 1979 roku.
Jest członkiem Grupy Twórców Wymiar, z któr± prowadzi Galerię Sztuki Współczesnej Aktyn. Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Malarzy i RzeĽbiarzy Tańca (Association des Peinters et Sculpteurs de la Danse Européens). Tworzy rzeĽby monumentalne, kameralne, miniaturowe i portretowe oraz płaskorzeĽby i medale. Jej rzeĽby odzwierciedlaj± zainteresowanie muzyk± i tańcem. Stosuje najchętniej br±z i kamień. Do bardzo interesuj±cych prac należy seria rzeĽb wykonanych w kamionce. Uczestniczyła w wielu wystawach w kraju i za granic±, sympozjach, plenerach np.: Sympozjum rzeĽby, Orońsko, Warszawa 2000; Syndrom Milenijnego Przełomu, Warszawa 2000/2001; L'art. Polonais Contemporain, Clermont-Ferrand, Francja 2001/2002; Bienale Association des Peinters et Sculpteurs de la Danse Européens, Luksemburg 2002; 6 lat grupy twórców Wymiar, Warszawa 2002/2003; Patrzymy na siebie, Kraków 2003.

Prezentowała też swoje prace indywidualnie: Taniec w rzeĽbie, Opera ¦l±ska, Bytom, Galeria Aktyn, Warszawa 2002; Solo i w duecie, V L±deckie Lato Baletowe, L±dek Zdrój 2003. Prace artystki znajduj± się w kolekcjach muzealnych i prywatnych w kraju i za granic±: USA, Niemcy, Belgia, Dania, Holandia i Francja.

W trakcie pobytu w Orońsku artystka wykonuje dwie prace: rzeĽbę Biała Tancerka II - marmur kararyjski, wys. 45 cm, która będzie prezentowana na wystawie w Niemczech oraz płaskorzeĽbę ¦w. Krzysztofa (odlew w sztucznym kamieniu alabastrina, wys. 2,40 cm) dla ko¶cioła parafialnego na placu Szembeka w Warszawie.

 kategoria: Pobyty indywidualne, wiadomo¶ć dodano: 2009-07-29 13:32:46, czytane: 6401 x
mkidn
Zrealizowano ze ¶rodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum RzeĽby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional