Centrum RzeĽby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualno¶ciach

ALFABET RZE¬BY – ghi...

ALFABET RZE¬BY - ghi...

25 kwietnia - 16 czerwca 2009 r.
kuratorzy: Maria Pajek, Anna PodsiadłyWięcej zdjęć w galerii ALFABET RZE¬BY – ghi...

Ekspozycja Alfabet rzeĽby to trzecia odsłona w ramach projektu edukacyjnego zainaugurowanego w roku 2007, którego pomysłodawc± jest dyrektor artystyczny Mariusz Knorowski, za¶ sam projekt oparty jest przede wszystkim na prezentacji kolekcji Centrum RzeĽby Polskiej w Orońsku. Obecna wystawa, podobnie jak dwie poprzednie, w założeniu nie obejmuje wyborów tematycznych czy problemowych. Celem wszystkich pokazów jest przybliżenie pojęć z historii sztuki, zilustrowanie ich charakterystycznymi przykładami, zaprezentowanie dzieł artystów wybitnych, jak np. Xawery Dunikowski, Alfons Karny, Władysław Hasior, Wiktor Gajda, Naum Gabo, Alberto Giacometti, Antonio Gaudi, Jean Robert Ipousteguy. Ponadto cykl ten jest doskonał± okazj± do pokazania dzieł, które rzadko opuszczaj± magazyny Centrum RzeĽby Polskiej. Konkretne hasła, tendencje, zagadnienia z historii sztuki zilustrowane zostały poprzez fotogramy znacz±cych dzieł ze sztuki ¶wiatowej oraz komentarz pisany.

Obecny pokaz dotyczy trzech liter alfabetu, tj. G, H, I i pomy¶lany został w układzie sekwencyjnym, nie ma ¶cisłego charakteru chronologicznego. Pocz±tek wyznaczaj± terminy ze sztuki najdawniejszej, prehistoryczne idole, sztuka grecka oraz gotycka. Następnie zobaczyć można przykłady rzeĽb odnosz±cych się do zagadnień historyzmu, idealizacji oraz heroizacji na przestrzeni wieków oraz w sztuce współczesnej. Kolejne sekwencje to geometria w rzeĽbie, materiały rzeĽbiarskie, takie jak gips, granit, glina. Czę¶ć materiałowa s±siaduje ze zjawiskami ze sztuki współczesnej i aktualnej jak instalacja i happening, z których przechodzimy w ¶wiat kilku rozbudowanych grup rzeĽbiarskich. W czę¶ci centralnej obok zilustrowanego hasła „głowa" prezentowana jest twórczo¶ć Władysława Hasiora.

W tej edycji publiczno¶ć ma szansę zapoznać się m.in. z pojęciami: grecka sztuka starożytna, gotyk, geometryczna abstrakcja, gipsowy odlew, granit, glina, happening, heroizacja, historyzm, idealizacja, iluzjonizm, instalacja, inkrustacja.

 kategoria: Muzeum RzeĽby Współczesnej, wiadomo¶ć dodano: 2009-04-27 13:19:41, czytane: 4555 x
mkidn
Zrealizowano ze ¶rodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum RzeĽby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional