Centrum RzeĽby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualno¶ciach

Kwalifikacja prac do Miedzynarodowego Triennale Rzezby w Poznaniu

KWALIFIKACJA PRAC do WYSTAWY

XVI Międzynarodowego Triennale RzeĽby, Poznań 2009

 „Kryzys Gatunku"

Kurator Generalny: Robert SobocińskiCentrum Kultury „Zamek", Organizator XVI Międzynarodowego Triennale RzeĽby w Poznaniu, ogłasza nabór prac do wystawy XVI Międzynarodowego Triennale RzeĽby, Poznań 2009, która odbędzie się w Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu w dniach od 3 paĽdziernika do 15 listopada 2009 roku.

Wystawa prezentowana będzie w galeriach (około 1000 m²), na dziedzińcach (około 1500 m²) oraz w niekonwencjonalnych przestrzeniach Centrum Kultury „Zamek".

Aplikacje do wystawy zgłaszać mog± arty¶ci rzeĽbiarze z Polski i zagranicy (bez ograniczeń wiekowych).

Zgłaszać można nie więcej niż 3 prace lub: 1 pracę kilkuelementow±, 1 instalację, 1 działanie przestrzenno-medialne.

Nagrod± jest udział w wystawie XVI Międzynarodowego Triennale RzeĽby w Poznaniu oraz medale i wyróżnienia [w tym: indywidualna wystawa dla Młodego Twórcy (do 35 roku życia) w Centrum Kultury „Zamek" - w terminie uzgodnionym przez artystę i Organizatora] przyznawane podczas inauguracji Triennale.

Do Rady Artystycznej tegorocznej wystawy kwalifikacyjnej i Jury XVI Międzynarodowego Triennale RzeĽby w Poznaniu zaproszeni zostali wybitni historycy i krytycy sztuki oraz uznani kuratorzy i arty¶ci z Polski i zagranicy.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 10 maja 2009 r.

(decyduje data stempla pocztowego)

Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin kwalifikacji do wystawy:

www.triennale.artproduct.com.pl

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

XVI MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE RZE¬BY, POZNAŃ 2009
CENTRUM KULTURY "ZAMEK"
ul. ¦w. Marcin 80/82
61-809 Poznań, Polska

...

Międzynarodowe Triennale RzeĽby w Poznaniu odwołuje się do wieloletniego, ponad trzydziestoletniego już do¶wiadczenia prezentacji rzeĽby współczesnej w Poznaniu. Jest szesnast± edycj± ekspozycji o tym charakterze. Pocz±tkowo wystawy realizowane były w cyklu dwuletnim i skupiały się na prezentacji małych form rzeĽbiarskich. W roku 2006 przyjęły cykl Triennale i zago¶ciły w przestrzeniach Centrum Kultury „Zamek" umożliwiaj±cych wystawianie większych obiektów rzeĽbiarskich. W ostatnich latach, po zmianie formuły, zasad organizacji i miejsca ekspozycji, to cykliczne wydarzenie zyskało pozycję jednego z ważniejszych przegl±dów współczesnej rzeĽby europejskiej.

Obok wystawy powstałej z zakwalifikowanych prac - w ramach Międzynarodowego Triennale RzeĽby - prezentowana jest każdorazowo wystawa zbiorowa przygotowywana przez kuratora zewnętrznego oraz wystawa indywidualna rzeĽbiarza/rzeĽbiarki o uznanym dorobku artystycznym, który/a swoimi pracami wpisał/a się w historię, rozwój rzeĽby europejskiej. W tym roku wystawę zbiorow± przygotuje francuski kurator, dyrektor artystyczny targów sztuki w Strasburgu i Lille - Olivier Billiard. Wystaw± indywidualn± uhonorowany zostanie rzeĽbiarz, architekt i filozof Francesco Marino Di Teana.

Realizacja Międzynarodowego Triennale RzeĽby, w tym wystawy kwalifikacyjnej, w przestrzeniach monumentalnej architektury Centrum Kultury „Zamek" (ostatniej w Europie rezydencji cesarskiej, podczas wojny przebudowanej wg projektu Alberta Speera na rezydencję wodza III Rzeszy, nieznacznie zmodernizowanej po zakończeniu wojny), w licznych salach, dziedzińcach oraz niekonwencjonalnych przestrzeniach ekspozycyjnych (w sumie ponad 5000 m²) pozwala na zbudowanie wyj±tkowej prezentacji rzeĽby współczesnej - tak ze względu na skalę ekspozycji, jak i możliwo¶ć nawi±zania dialogu, zderzania jej z niepowtarzaln± form± i histori± miejsca. 

XVI Międzynarodowe Triennale RzeĽby, Poznań 2009 finansowane jest z budżetu Miasta Poznania.

Więcej o wystawie kwalifikacyjnej i XVI Międzynarodowym Triennale RzeĽby w Poznaniu:

www.triennale.artproduct.com.pl

 kategoria: Konkursy, wiadomo¶ć dodano: 2009-03-05 09:33:42, czytane: 4675 x
mkidn
Zrealizowano ze ¶rodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum RzeĽby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional