Centrum RzeĽby Polsiej w Orońsku
 Archiwum

wybierz kategorię:

Szukaj w aktualno¶ciach

Bartłomiej Kurzeja

W listopadzie 2008 roku rozpocz±ł swój pobyt w Orońsku Bartłomiej Kurzeja - rzeĽbiarz, medalier, rysownik, scenograf, performer.Więcej zdjęć w galerii Bartłomiej Kurzeja

Urodził się w 1975 w Nowym Targu. Jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. W latach 1997-2002 studiował na Wydziale RzeĽby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Piotra Gawrona. W 1998 roku przebywał na stypendium naukowym w Maastricht (Holandia). Jego prace znajduj± się w kolekcjach: Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Polskiej Akademii Nauk, w zbiorach prywatnych w kraju i za granic±. Jest autorem statuetki - nagrody aktorskiej im. L. Sempolińskiego oraz nagrody dla młodych rzeĽbiarzy im. M. Kołodyńskiego.
W kręgu zainteresowań twórczych Bartłomieja Kurzei jest człowiek, jego walka z przeciwieństwami losu, życie codzienne. W swoich pracach rzeĽbiarskich przedstawia ludzi znanych, ale także anonimowych.
W czasie trzymiesięcznego pobytu w orońskiej pracowni artysta realizuje m.in. dwa portrety rzeĽbiarskie: Feliksa Konecznego (1862-1949) - polskiego historyka i historiozofa, twórcy oryginalnej koncepcji cywilizacji, bibliotekarza i dziennikarza zwi±zanego ze ¶rodowiskiem krakowskim, oraz Stanisława Kulona (ur. 1930) - znanego artysty rzeĽbiarza, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który osobi¶cie pozował twórcy do portretu.

W roku bież±cym, przy współpracy z o¶rodkiem dokumentacji CRP, nakładem PIW zostały wydane jego pamiętniki Z ziemi polskiej do Polski.kategoria: Pobyty indywidualne, wiadomo¶ć dodano: 2008-12-16 09:51:50, czytane: 6238 x
mkidn
Zrealizowano ze ¶rodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Copyright © Centrum RzeĽby Polskiej 2006 - 2019
zdjęcia: Jan Gaworski
Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonanie/created by: Wojciech Głogowski

Valid HTML 4.01 Transitional